Storfiskarindex

Team Chimaeras storfiskarindex tar hänsyn till ett  för havsfiskaren antal viktiga parametrar såsom:

  • Största fisk
  • Bästa fisk
  • Antal teamrekord
  • Antal fångade arter

Varje deldisciplin kan ge max 1 poäng. Principen för uträkningen av indexet är att den teammedlem som te.x. har fångat den största fisken får 1 poäng. För att sedan räkna ut respektive medlems största fisk poäng så delar man vikten på dennes största fisk med vikten av den största fångade.

Exempel 1:
Berra har fångat den största fisken, en flundra på 107.5 kg. Han får med denna fisk 1 poäng. Slangens största fisk är en Torsk på 27.8 kg. Slangens poängindex blir då 27.8/107.5= 0.259. Målarns största fisk är en Flundra på 50 kg. Poängindexet här blir då 50/107.5= 0.465.

Exempel 2:
Birk har fångat 42 arter och får med det 1 poäng. Thomas har fångat 38 arter, vilket ger poängindexet 0.905 (38/42). Målarn har däremot bara 23 arter vilket ger honom poängindex 0.548 (23/42).

Exempel 3:
Målarns bästa fisk är en Sandskädda på 1.145 kg fångad på Söröya. Genom att ta vikten på den fångade fisken och dela detta med nationsrekordet (landet där fisken är fångad) genereras en poäng. Norskt rekord på Sandskädda är i dagsläget 1.192 kg. Målarns poäng blir då 1.145/1.192=0.96.

Samma sak görs sedan med övriga parametrar. Slutligen räknas de olika indexen samman och detta utmynnar i ett totalindex för respektive teammedlem. Högsta möjliga poängindex är därmed 4.0.

En riktigt kul variant av tävling då varje ny art, teamrekord, högstavikt eller bästa fisk genererar poäng.